Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Om grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk te voorkomen dienen vrijwilligers die met kinderen omgaan te beschikken over een recente Verklaring Omtrent het Gedrag, kortweg VOG. In de notitie 'Grensoverschrijdend gedrag' (zie link hieronder) wordt het begrip 'Grensoverschrijdend gedrag' nader omschreven. Ook wordt in deze notitie de rol van de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij dit onderwerp beschreven. Tot slot wordt een voorstel gedaan voor de toepassing van maatregelen die grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen (gedragscode en VOG).

 

Grensoverschrijdend gedrag